VUOSITTAIN TUHANSITTAIN KAUPPOJA JA TUOTE-ESITTELYJÄ

Myyntiprojektien soveltuvuus yritykselle

Myynti on monesti järkevää ulkoistaa. Mikäli markkinoitavat hyödykkeet ovat kohdeyleisölleen helposti omaksuttavia ja tunnistettavia tuotteita tai palveluita, niitä voidaan myydä puhelimella. Projekteja voi suunnata kuluttajille tai yrityksille lähes toimialasta riippumatta.

Myyntimestareiden tärkein kilpailutekijä on luotettava ja kaupankäyntiin erikoistunut henkilökunta. Toiminnassa korostuu työn tilaajan ehdoilla läpiviedyt projektityöt. Toiminta on tehokasta, nopeaa ja tulokset tehdyistä toimenpiteistä saatavilla välittömästi.

Ammattilaisten joukosta koulutetaan aina sopivimmat tekijät perehtymään myytävään palveluun. Projekteille nimetään yhteyshenkilöt jotka valvovat kampanjan etenemistä. Tarvittaessa kampanjaa voi muuttaa lyhyelläkin varoitusajalla kesken kampanjan.
Myyntikeskusteluja seurataan ja tallennetaan laadunvalvontaa varten.

Myyntiprojektien käytännön toteutus

Myyntimestareiden asiantuntijat kokoontuvat projektin alkaessa yhteen ja tekevät päämiehen tavoitteen perusteella toimintasuunnitelman. Projektityö testataan, toteutetaan ja raportoidaan päämiehen toiveiden mukaan. Myyntityö on integroitavissa päämiehen tietojärjestelmien kanssa ja seuranta reaaliaikaista.

Lähtökohtaisesti myyntityöstä veloitetaan tehtyjen tehokkaiden työtuntien perusteella vakioitua tuntihintaa. Suuremmat projektit hinnoitellaan tapauskohtaisesti.

Puhelinprojekteissa voidaan tehdä asioita kilpailijoilta piilossa. Puhelimitse tehtävät, kahdenväliset ja henkilökohtaiset yhteydenotot tarjoavat erinomaisen mahdollisuuden markkinatestaukseen ennen varsinaista lanseerausta.

Puhelin on myynnin lisäksi yksinkertainen ja nopea väline tehdä markkinatestauksia, kilpailija-analyysiä tai kysyä luotettavasti asikkailta heidän suhtautumisestaan yrityksen palveluita kohtaan. Markkinatutkimuksia koskevat puhelinhaastattelut ovat toteutettavissa muutamassa päivässä, jolloin tulokset ovat vielä parhaimmillaan saman viikon aikana raportoituna.

Tietoturvallista puhelinmyyntiä

Myyntimestareissa myyntitoimeksiantojen hoitoa noudatetaan vastuullisesti tietosuojalainsäädöksiä turvataksemme asiakkaiden yksityisyydensuojan. Päämiesten rekisteritietoja käsitellään luottamuksellisesti asiakassuhteen hoitamiseksi ja kehittämiseksi. Säilytämme päämiehen asiakastietoja valvotuissa olosuhteissa vain niin kauan kuin on yhteisesti sovittu. Toimimme aina hyviä markkinointitapoja noudattaen.  

Seuraa Myyntimestareita: